Hiển thị tất cả 5 kết quả

Giảm giá!
1700000 1500000
  Lưu Lượng: 12 m³/h
  Cột Áp: 0.7 m
Giảm giá!
3550000 3200000
  Lưu Lượng: 145 m³/h
  Cột Áp: 2.2 m
Giảm giá!
11800000 11000000
  Lưu Lượng: 530 m³/h
  Cột Áp: 4.2 m
Giảm giá!
13500000 12500000
  Lưu Lượng: 550 m³/h
  Cột Áp: 4.5 m
Giảm giá!
31000000 28500000
  Lưu Lượng: 1000 m³/h
  Cột Áp: 7 m