Hiển thị tất cả 3 kết quả

  Lưu Lượng: 120 m³/h
  Cột Áp: 12 m
  Lưu Lượng: 150 m³/h
  Cột Áp: 20 m
  Lưu Lượng: 250 m³/h
  Cột Áp: 25 m
0364798228