Hiển thị tất cả 2 kết quả

    Lưu Lượng: 150 m³/h
    Cột Áp: 20 m
    Lưu Lượng: 250 m³/h
    Cột Áp: 25 m
0364798228