Hiển thị 1–16 của 23 kết quả

Bơm chìm Nước Thải - Bơm Tõm

Bơm chìm nước thải ShowFou model: SHm2200F 2.2Kw

  Lưu Lượng: 60 m³/h
  Cột Áp: 15 m

Bơm chìm Nước Thải - Bơm Tõm

Bơm chìm nước thải Showfou Model SHm-750F 0.75Kw

  Lưu Lượng: 24 m³/h
  Cột Áp: 11.5 m

Bơm chìm Nước Thải - Bơm Tõm

Bơm chìm nước thải Showfou Model SHm-450F 0.45Kw

  Lưu Lượng: 20 m³/h
  Cột Áp: 8.5 m

Bơm chìm Nước Thải - Bơm Tõm

Bơm chìm nước thải Showfou Model SHm-250F 0.25Kw

  Lưu Lượng: 9 m³/h
  Cột Áp: 7.5 m

Bơm chìm Nước Thải - Bơm Tõm

Bơm chìm nước thải Showfou Model SHm-180F 0.18Kw

  Lưu Lượng: 8 m³/h
  Cột Áp: 7 m

Bơm chìm Nước Thải - Bơm Tõm

Bơm chìm nước thải Showfou Model SHm-1500F 1.5Kw

  Lưu Lượng: 40 m³/h
  Cột Áp: 15 m

Bơm chìm Nước Thải - Bơm Tõm

Bơm chìm nước thải Showfou Model SHm-1100F 1.1Kw

  Lưu Lượng: 28 m³/h
  Cột Áp: 14.5 m

Bơm chìm Nước Thải - Bơm Tõm

Bơm chìm nước thải Showfou Model SF65-25-3.7 3.7kw

  Lưu Lượng: 65 m³/h
  Cột Áp: 25 m
  Lưu Lượng: 132 m³/h
  Cột Áp: 56.5 m
  Lưu Lượng: 120 m³/h
  Cột Áp: 49.5 m
  Lưu Lượng: 132 m³/h
  Cột Áp: 24.6 m
  Lưu Lượng: 120 m³/h
  Cột Áp: 21.5 m
  Lưu Lượng: 78 m³/h
  Cột Áp: 93 m
  Lưu Lượng: 78 m³/h
  Cột Áp: 78.5 m
  Lưu Lượng: 78 m³/h
  Cột Áp: 58.5 m
  Lưu Lượng: 72 m³/h
  Cột Áp: 50.5 m
0364798228