Hiển thị tất cả 5 kết quả

  Lưu Lượng: 155-170 m³/h
  Cột Áp: 4-6 m
  Lưu Lượng: 175-194 m³/h
  Cột Áp: 1-4 m
  Lưu Lượng: 112-120 m³/h
  Cột Áp: 4-6 m
  Lưu Lượng: 122-139 m³/h
  Cột Áp: 1-4 m
  Lưu Lượng: 42.6-55.2 m³/h
  Cột Áp: 1-6 m