Hiển thị tất cả 5 kết quả

  Lưu Lượng: 24 m³/h
  Cột Áp: 121 m
  Lưu Lượng: 24 m³/h
  Cột Áp: 57 m
  Lưu Lượng: 17 m³/h
  Cột Áp: 150 m
  Lưu Lượng: 17 m³/h
  Cột Áp: 101 m
  Lưu Lượng: 14.4 m³/h
  Cột Áp: 60 m
0364798228