Hiển thị tất cả 4 kết quả

  Lưu Lượng: 12 m³/h
  Cột Áp: 88 m
  Lưu Lượng: 9 m³/h
  Cột Áp: 109 m
  Lưu Lượng: 9 m³/h
  Cột Áp: 78 m
  Lưu Lượng: 14.4 m³/h
  Cột Áp: 56 m