Hiển thị tất cả 15 kết quả

  Lưu Lượng: 23 m³/h
  Cột Áp: 12 m
  Lưu Lượng: 23 m³/h
  Cột Áp: 12 m
  Lưu Lượng: 39 m³/h
  Cột Áp: 4.5-23 m
  Lưu Lượng: 51 m³/h
  Cột Áp: 6.5 - 38.7 m
  Lưu Lượng: 27 m³/h
  Cột Áp: 18.5 m
  Lưu Lượng: 24 m³/h
  Cột Áp: 121 m
0364798228