Hiển thị tất cả 2 kết quả

    Lưu Lượng: 18 m³/h
    Cột Áp: 21.6-33.5 m
    Lưu Lượng: 21.6 m³/h
    Cột Áp: 47.8 m
0364798228