Hiển thị tất cả 3 kết quả

  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 88 m
  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 21.6-33.5 m
  Lưu Lượng: 21.6 m³/h
  Cột Áp: 47.8 m