Hiển thị tất cả 4 kết quả

  Lưu Lượng: 51 m³/h
  Cột Áp: 6.5 - 38.7 m
  Lưu Lượng: 54 m³/h
  Cột Áp: 13.1-47.6 m
  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 21.6-33.5 m
  Lưu Lượng: 21.6 m³/h
  Cột Áp: 47.8 m
0364798228