Hiển thị tất cả 7 kết quả

  Lưu Lượng: 21 m³/h
  Cột Áp: 11.8 m
  Lưu Lượng: 21 m³/h
  Cột Áp: 11.8 m
  Lưu Lượng: 21 m³/h
  Cột Áp: 13.3 m
  Lưu Lượng: 21 m³/h
  Cột Áp: 13.3 m
0364798228