Hiển thị tất cả 8 kết quả

  Lưu Lượng: 36 m³/h
  Cột Áp: 2-11 m
  Lưu Lượng: 39 m³/h
  Cột Áp: 3-13.9 m
  Lưu Lượng: 39 m³/h
  Cột Áp: 4.5-23 m
  Lưu Lượng: 51 m³/h
  Cột Áp: 6.5 - 38.7 m
  Lưu Lượng: 54 m³/h
  Cột Áp: 19.7-55.1 m
  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 9.9-19.4 m
  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 13.4-22.1 m
  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 21.6-33.5 m
0364798228