Hiển thị tất cả 3 kết quả

  Lưu Lượng: 20 m³/h
  Cột Áp: 18.5 m
  Lưu Lượng: 21 m³/h
  Cột Áp: 10 m
  Lưu Lượng: 21 m³/h
  Cột Áp: 10 m
0364798228