Hiển thị tất cả 5 kết quả

Đầu thổi khí – đầu thổi khí veratti là dòng máy thổi khí sục oxy dành cho nuôi trồng thủy sản , xử lý môi trường sống cho tôm cá. Còn dùng trong công nghiệp thì đầu thổi khí được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau , tùy vào nhu cầu.

  Lưu Lượng: 155-170 m³/h
  Cột Áp: 4-6 m
  Lưu Lượng: 175-194 m³/h
  Cột Áp: 1-4 m
  Lưu Lượng: 112-120 m³/h
  Cột Áp: 4-6 m
  Lưu Lượng: 122-139 m³/h
  Cột Áp: 1-4 m
  Lưu Lượng: 42.6-55.2 m³/h
  Cột Áp: 1-6 m
0364798228