Hiển thị tất cả 4 kết quả

  Lưu Lượng: 626.4 m³/h
  Cột Áp: 8 m
  Lưu Lượng: 391.8 m³/h
  Cột Áp: 8 m
  Lưu Lượng: 239.4 m³/h
  Cột Áp: 8 m
  Lưu Lượng: 163.8 m³/h
  Cột Áp: 8 m
0364798228