Hiển thị tất cả 3 kết quả

  Lưu Lượng: 14 m³/h
  Cột Áp: 171 m
  Lưu Lượng: 27 m³/h
  Cột Áp: 13 m
  Lưu Lượng: 33 m³/h
  Cột Áp: 16 m
0364798228