Hiển thị tất cả 3 kết quả

  Lưu Lượng: 6 - 1 m³/h
  Cột Áp: 7 - 12 m
  Lưu Lượng: 27 m³/h
  Cột Áp: 13 m
  Lưu Lượng: 33 m³/h
  Cột Áp: 16 m
0364798228