Hiển thị tất cả 9 kết quả

Với việc sử dụng buồng cánh Inox 304. Máy bơm có tính hoạt động được trong môi trường khắc nghiệt hơn so với cánh Nhựa phíp.
Có thể dùng trong môi trường có chất ăn mòn, axit , kiềm. Hoặc dùng trong môi trường có nhiều cát. Cánh inox vẫn làm việc tốt trong môi trường này

  Lưu Lượng: 6 m³/h
  Cột Áp: 76 m
  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 44 m
  Lưu Lượng: 10 m³/h
  Cột Áp: 76 m
  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 68 m
  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 88 m
  Lưu Lượng: 10 m³/h
  Cột Áp: 63 m
  Lưu Lượng: 5-18 m³/h
  Cột Áp: 47-122 m
  Lưu Lượng: 5-18 m³/h
  Cột Áp: 65 - 170 m
0364798228