Hiển thị tất cả 8 kết quả

  Lưu Lượng: 3 m³/h
  Cột Áp: 82 m
  Lưu Lượng: 3 m³/h
  Cột Áp: 110 m
  Lưu Lượng: 3 m³/h
  Cột Áp: 152 m
  Lưu Lượng: 3.3 m³/h
  Cột Áp: 63 m
  Lưu Lượng: 3.3 m³/h
  Cột Áp: 83 m
  Lưu Lượng: 3.3 m³/h
  Cột Áp: 117 m
  Lưu Lượng: 3.6 m³/h
  Cột Áp: 148 m
  Lưu Lượng: 5.4 m³/h
  Cột Áp: 93 m
0364798228