Bơm định lượng Blue White C660P

Liên hệ

Model: C660-P
Lưu lượng : 14 lít/h
Áp suất cao nhất: 4.2 kg/Cm2
Khoảng điều chỉnh lưu lượng: 4 -100%
Bảo hành 12 tháng